مرور برچسب

گزارش کارآموزی

گزارش کارآموزی آب استان گلستان

بی شک یکی از نعمت های بی شماری که خداوند جهان آفرین در اختیار مخلوقات خود نهاده و بقا و تداوم آنها را بر آن قرار داده است ، آب مایه حیات و سرزندگی می باشد که همواره از ضروریات زیست همه موجودات این کره خاکی اعم از نبات و حیوان بوده است .…

گزارش کارآموزی کارخانه آسفالت نیشابور

اينجانب سيد رضا حسيني دانشجوي رشته عمران كارهاي عمومي ساختمان دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور كارآموزي خود را در واحد عمران شهرداري نيشابور زير نظر مهندس صديقي و مهندس سرچاهي و چند مهندس ديگر شهردراي شروع كردم مطلب گزارش کارآموزی …