مرور برچسب

ژنتیک

کاربردهای الگوریتم ژنتیک

الگوریتم های ژنتیک یکی از الگوریتم های جستجوی تصادفی است که ایده آن برگرفته از طبیعت می باشد . نسل های موجودات قوی تر بیشتر زندگی می کنند و نسل های بعدی نیز قوی تر می شوند به عبارت دیگر طبیعت افراد قوی تر را برای زندگی بر می گزیند. در طبیعت…

بهینه سازی منبع با استفاده از شبیه سازی ترکیب یافته و الگوریتم ژنتیک

اين امر كاملاً آشكار شده است كه بازده كاري پايين ،عدم آموزش، و كاهش تعداد معاملات، چالشهاي بحراني هستند كه صنعت ساختمان( ساخت) با آن روبرو خواهد شد. بهره دهي يا قدرت توليد در رابطه با مطالعه ها، براي مثال،دلالت بر زمان بيكاري (بيهودة)…