مرور برچسب

چگالي جريان

فلز مس و کاربرد آن

در طي 20 سال گذشته استخراج مس دستخوش تحولات بسياري قرار گرفته اند . فرآيندهاي پيرو متالوژي و هيدورمتالوژي پيشرفت كرده اند و روشهاي بديعي براي انجام اين فرآيندها گزارش شده است. چکیده مس از محلول اسيدي سولفات در حضور اسيد سولفور مس و يا…