مرور برچسب

پيشينه تحقيق

اثرات کتابخوانی

پرورش و شكوفايي استعدادهاي سرشار نسل جوان، امكانات فراواني را مي‌طلبد كه مهمترين آنها انس و عادت با كتاب و قلم و سير آزاد انديشه در جولانگاه علم و ادب است. مطلب  اثرات كتابخواني مشتمل 45 صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن…

اذن وآثار حقوقی آن

مسأله اذن و آثار حقوقى آن در حقوق مدنى، از اهميت ويژه‏اى برخوردار است. نظرى اجمالى به قانون مدنى و ابواب مختلف فقه اماميه، اين حقيقت را آشكار مى‏سازد كه اذن در روابط حقوقى و اجتماعى افراد نقش به سزايى دارد. مطلب  اذن وآثار حقوقي آن مشتمل…