مرور برچسب

پورنوگرافي كامپيوتري

جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه‌ای

اين نوع فعاليت عبارت است از دستيابي به سيستم‎ها و برنامهغةاي كامپيوتري با استفاده از ويروس، كرم، يا بمب‎هاي منطقي.ايجاد خسارت از طريق پاك كردن، صدمه زدن، مخدوش نمودن يا موقوف‎سازي داده‎ها يا برنامه‎هاي كامپيوتري انجام مي‎شود. مطلب جرايم…