مرور برچسب

پنیر

کاربرد میکروارگانیزم‌ها در تهیه مواد لبنی

شيرامولوسيون پيچيده‌اي از پروتئين، چربي، قند و مواد معدني است. شيرگاو تقريباً 87% آب، 5/3% پروتئين، 5/3% چربي و 5% لاكتوز دارد كه البته در صد آب و چربي از شير يك گاو به شير گاو ديگر متفاوت است. این تحقیق دانشجویی كاربرد ميكروارگانيزم‌ها…