مرور برچسب

پنبه

بررسی اثر قلیا بر روی پنبه در محیط مایکروویو

پنبه در حالت آزاد در سود سوزآور جمع شده (آب رفته) و در نتيجه ارتجاعيت و حجم آن افزايش مي‌يابد. اين خاصيت سود سوزآور براي توليد پارچه‌هاي پنبه‌اي با ارتجاعيت مثل لباس ورزشي، جوراب و غيره مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مقدار جمع‌شدگي به غلظت سود…

روشی زیست محیطی برای آماه سازی پنبه

1- قليايي کردن کالاي پنبه اي با سود مرسريزاسيون يک فرآيند شيميايي – مکانيکي است که از طريق فرو بردن الياف سلولزي در محلول قليايي با غلظت معين ، نفوذ محلول در شرايط لازم به داخل ليف ، سپس عمليات شستشو ، خنثي سازي ، شستشوي مجدد و خشک کردن…