مرور برچسب

پمپ چرخ دنده اي: Gear pump

جرثقیل

جرثقيل هاي هيدروليك قادرند كه صدها تن بار را به آساني و با كمك گرفتن از مفهوم انتقال نيرو در سيالات؛ جابجا كنند. جرثقيل هاي هيدروليك، اصول طراحي بسيار ساده اي دارند ولي مي توانند قدرت يك غول را داشته باشند كاري كه جز از عهده اين جرثقيل…