مرور برچسب

پروژه مالی پیمانکاری

پروژه مالی پیمانکاری

پیمانکاری فعالیت گسترده است که حوزه های متنوعی مانند سد سازی، راه سازی، ساختمان سازی، تأسیسات، نفت و گاز و خدمات را پوشش می دهد . فرایند پیمانکاری دارای جزيیات فنی زیادی است که از تهیه اسناد مناقصه شروع می شود و تا تحویل قطعی کار به کارفرما…