مرور برچسب

پروتكل مسيرياب

پروتکل مدیریت

هدف هر ميزبان در استفاده از IGMP، شناساندن خود به عنوان عضوي از يك گروه با آدرس multicast مشخص، به ميزبان هاي ديگر LAN و همة مسيرياب هاي LAN مي باشد. مطلب پروتكل مديريت مشتمل 61 صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به…