مرور برچسب

پایه های سوکت 16 پینی مشکی رنگ

گزارش کارآموزی کاردانی مکانیک

واحد کنترل هشدار دهنده یا به اختصار ACU  مجموعه ای است الکترونیکی کاربردی که اطلاعاتی را براساس شرایط محیطی- فیزیکی از طرف سنسورها و کلیدهای لا دری که در واقع وروردیهای ACU می باشند مطلب گزارش كارآموزي كارداني مكانيك  مشتمل 50 صفحه است،…