مرور برچسب

وصیت حضرت مولانا

زندگی حضرت مولانا

اسم اصلی مولانا محمد جلال الدین است. مولانا  و رومی هم نام هائی است که بعداً به او داده شده است. اسم مولانا که به معنی مولا و آقاست در زمان جوانی او هنگامی که در قونیه به تدریس مشغل بود به او داده شده است. مطلب زندگی حضرت مولانا…