مرور برچسب

هلیکوباکترپیلوری

ادنوکاسینوم معده

از نظر تاريخي آدنوكاسينوم معده يكي از علل عمده مرگ و مير ناشي از سرطان درجهان بوده است. در سال 1930 سرطان معده علت عمده مرگ و مير ناشي از سرطان در ايالات متحده درميان مردان و سومين علت در زنان بود. این تحقیق دانشجویی ادنوکاسینوم معده …