مرور برچسب

نمونه گیری رد یا قبول محموله های فله

مدیریت صنعتی – کاربرد کنترل کیفیت در صنایع شوینده

انسان از ابتدا براي زدودن پليديها از تن، جامعه، مسكن، اشياء و ادوات خود از آب استفاده مي نموده و اين حلال پاك كننده، همگاني، فراواني، فراواني و ارزاني، هزاران سال متداولترين وسيله شستشو براي بشر بوده است. يكي از ويژگيهاي بارز بشر متمدن،…