مرور برچسب

نحوه جمع آوری اطلاعات

بررسی پایان نامه جنگ شناسی یا پولمولوژی با جامعه شناسی

جنگ شناسي يا پولمولوژي،جنگ شناسي يا پولمولوژي با جامعه شناسي جنگ – يعني شناخت تأثير جنگ بر جامعه و متقابلاً تأثير جامعه بر جنگ – متفاوت است. همچنين بايد آن را از علم جنگ به مفهومي كه در مراكز نظامي تعليم مي دهند و متخصصان نظامي، فرماندهان و…

تاثیر فشار روانی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه شاهد شهر تهران

نظر شخصي در باره تعاريف عملكرد تحصيلي يعني سنجيدن عملكرد ياد گيرندگان و مقايسه نتايج حاصله با هدفهاي آموزشي از پيش تعيين شده به منظور تصميم گيري در اين باره است مطلب  تاثير فشار رواني بر عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه شاهد شهر تهران…