مرور برچسب

موقعیت جغرافیایی

بررسی توسعه فیزیکی شهر آمل و تاثیر آن بر حوزه نفوذ

توسعه فیزیکی شهر آمل،ايفاي نقش‌هاي اساسي انسان در شكل گروهي خود به صورت روابط و مناسبات اجتماعي ـ اقتصادي و ساختار سياسي جامعه تجلي مي‌يابد كه مكانيزم‌هاي تصميم‌گيري و اعمال مديريت بر محيط در چهارچوب روابط حاكم بر اين نظام‌ها عمل…

موقعیت جغرافیایی

از آن زماني كه انسان پا به عرصه گيتي نهاد و شروع به درنورديدن كره زمين نمود. به نوعي مجبور بود بداند كه هر لحظه چه موقعيت جغرافيايي دارد وهمچنين بداند كه ، به كدام سمت بايد برود، پس مسئله ناوبري يك مشكل اساسي براي بشر بوده كه دراعصار مختلف…