مرور برچسب

مغز

الزایمر

نظر می رسد که بیماری آلزایمر در اثر فاسد شدن سلولهای منطقه هیپوکامپ که معمولا مقدار زیادی استیل کولین تولید می کنند به  وجود می آیند . سلولهای مغزی یا نورونهایی که آسیب دیده اند . این تحقیق دانشجویی الزایمر مشتمل بر15صفحه است، برای دیدن…