مرور برچسب

معماهای مدرنیت

مدرنیسم

اين تحقيق به صورت يك مجموعه مختصر ارائه شده است كه مباحث تقريبا به صورت ناگسسته عرضه شده ولي به علت جالب بودن بعضي مطالب درصدد مطرح كردن آنها برآمدم. مطلب مدرنيسم مشتمل  43  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات…