مرور برچسب

مشكلات مربوط به تدريس زبان عربي

چالش ها و راهکارها در درس عربی

در ميان دروس دوره ي راهنمايي درس عربي زياد مورد علاقه ي اكثر دانش آموزان نيست و معمولاً به درس زبان عربي بعنوان چيزي نگاه مي كنند كه در آينده به آن هيچ نيازي ندارند، و تصــور مي كنند كه اين زبان يك زبان بيگانه وكهنه است و در زندگي امروزي…

چالشها و راهکارهای تدریس عربی، قران و دینی دوره راهنمایی

امروزه یکی از راههای پیشرفت در امر مسائل آموزشی و پرورشی استفاده از راهکارهای علمی و عملی مناسب و اصولی می باشد که باعث ایجاد بهبود در روند تدریس و آموزش مطلوب می گردد. و هر چقدر در امر آموزش از این روشهای تدریس استفاده شود شاهد پیشرفت و…