مرور برچسب

مركز تلفن حافظ

آشنایی با مراکز مخابراتی

شركت مخابرات استان تهران بطور كلي داراي 2 قسمت اساسي مي باشد. 1- بخش هاي ستادي كه شامل معاونت هاي نيرو، مالي، آموزش، بازرسي و .... مي باشد. مطلب آشنايي با مراكز مخابراتي مشتمل 33 صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به…