مرور برچسب

مدیریت و فرماندهی پیامبر (ص) درجنگها

مدیریت و فرماندهی پیامبر (ص) در جنگها

حتي آنها كه اسلام را به عنوان يك آئين الهي نپذيرفته اند، در اين امر شك ندارند كه پيامبر اسلام، فرمانده بزرگي بود كه پيروزي سربازانش را در كمترينمدت و با كمترين ضايعات تامين كرد. و از نظر مديريت نيز آنچنان نيرومند بود كه از يك جامعه نيمه…