مرور برچسب

محور مبادله

پایان نامه کارشناسی مدیریت صنعتی (تجارت الکترونیک)

تجارت الكترونيك عبارت است از مبادله اطلاعات تجاري بدون استفاده ازكاغذ است كه در آن نوآوريها مانند مبادله الكترونيكي داده ها- پست الكترونيك وساير فن آوريهاي مبتني بر شبكه به كاربرده مي شود. مطلب پايان نامه كارشناسي مديريت صنعتي (تجارت…