مرور برچسب

محصولات انبارهای HDPE پتروشیمی جم

محصولات انبارهای HDPE پتروشیمی جم

شرکت پتروشیمی جم (سهامی خاص) در تاریخ 9/6/1379 تحت شماره 32285 در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید و بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/6/1387 شخصیت حقوقی شرکت از «سهامی خاص» به «سهامی عام» تغییر یافت. در حال حاضر شرکت پتروشیمی جم…