مرور برچسب

ماهي در دين مسيحيت

نگاه اسطوره ای بر نقش ماهی در ایران پیش از اسلام

در قرن حاضر كه قرن پيشرفت در علم و فن آوري است. كمتر كسي احساس نياز به گذشته خود مي كند. گذشته اي كه ثمره آن امروز است. براي انسان امروز اسطوره هنوز واژه اي نا آشناست. فرهنگ نويسان عرب معتقدند اسطوره واژه اي عربي است كه از ريخت «افعوله»…