مرور برچسب

لزوم و اهميت بينش

نگرشی نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز

مراحل اوليه زندگي بشر در اين كره خاكي حالت طبيعي داشته است. گله‎هاي انساني از طريق شكار، خوشه‎چيني يا غارت طبيعت، زندگي مي‎كردند. مطلب  نگرشي نوين به نظريات سازمان و مديريت در جهان امروز مشتمل 66 صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و…