مرور برچسب

فساد اداری

پایان نامه مطالعه وبررسی عوامل موثر براز خود بیگانگی کارکنان نسبت به شرایط کار و ناهنجاری های اداری

عبارت عوامل موثر بر سلامت نظام اداري در ايران گوياي آن است كه از يك طرف نظام اداري ايران ممكن است دچار بيمار گونگي وآسيب باشد و ما را نگران كرده است و از طرف ديگر عواملي كه در كاهش يا افزايش سلامت نظام اداري ايران موثرند؛ قابل شناخت مي…

نهادهای مؤثر بر پیشگیری از فساد اداری در ایران

مطالعه تاريخ تمدن‏هاي باستان، بيانگر اين است كه فساد در جوامع بشري قدمتي به اندازه تمدن داشته و اكنون نيز يكي از مسائل مهم و اساسي در ميان كشورهاي جهان مي‏باشد. فساد نابساماني‏هاي بسياري براي جوامع بشري به دنبال داشته و جنگ‏هاي…