مرور برچسب

فرهنگ سازمانی

انگیزه در محیط کار

ميل به كوشش فراوان در جهت تامين هدفهاي سازمان به گونه اي كه اين تلاش در جهت ارضاي برخي از نيازهاي فردي سوق داده شود.يكي از فعاليتهاي مدير اين است كه موجبات انگيزش كاركنان را در سطح بالايي از عملكرد فراهم سازد مطلب انگيزه در محيط كار…

تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان روحیه کارکنان ادارات کل استان خراسان شمالی

انسانهايي كه در يك نظام اجتماعي كوچك يا بزرگ زندگي مي كنند ، داراي باورها ، اعتقادات ، ارزشها ، سنتها و هنجارهاي مشتركي هستند كه در مجموع ، فرهنگ آن نظام اجتماعي را تشكيل مي دهند .قوت و ضعف فرهنگ هر نظام بستگي به ميزان ژرفا و همبستگي با…

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شهر ایذه

دوران جديد كه به عصر اطلاعات موسوم است، دوران فناوري اطلاعات و ارتباطات مي باشد، بشر امروز جامعه­اي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT ) را تجربه مي­كند كه از ويژگيهاي خاص خود برخوردار است. چنين جامعه­اي را جامعه اطلاعاتي مي­گويند…