مرور برچسب

عقد شرکت

عقد شرکت – بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت – پرشین مقاله

عقد شرکت عقد شرکت  در اين تحقيق به بررسي سه عقد شركت عاريه و وکالت مي پردازيم اين قراردادها را نبايستي به طور پراكنده و جداي از هم مطالعه كرد بيگمان نظمي اين نام هاي آشنا را به هم مربوط مي كند.ابزارهاي قراردادي نشانه وجود نيازهاي اجتماعي…