مرور برچسب

عاملهاي شيميايي و آثارآن بر محيط زيست

عاملهای شیمیایی و آثارآن بر محیط زیست

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر89صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید. فهرست مطالب فصل اول: پدافند شيميايي.. 4 «عوامل شيميايي». 4 «ضايعه شيميايي ». 4 « هيدروليز ». 4 «غلظت». 4…