مرور برچسب

طرح یک سیستم صحیح تصفیه فاضلاب متناسب باشرایط موجود

طرح یک سیستم صحیح تصفیه فاضلاب متناسب باشرایط موجود

در اکثر موارد براي طرح يک سيستم صحيح تصفيه فاضلاب متناسب با شرايط موجود، مجبور به انتخاب يک سيستم از ميان چندين گزينه متفاوت هستيم . لذا بايد ابتدا هر کدام از اين گزينه‌ها را ارزيابي کرده و سپس يکي از سيستمهاي پيشنهادي را انتخاب کنيم. ممکن…