مرور برچسب

طراحی پل

گزارش کاراموزی مطالعه و طراحی پل

لازمه طراحي صحيح پل وابنيه مشابه ، شناسايي و منظور نمودن  كليه عواملي است كه ممكن است به صورت مستقيم يا غير مستقيم در طول عمر مفيد يك سازه باعث تخريب يا كاهش كارايي آن گردد . پديده آبشستگي اطراف پايه پل ها از جمله عوامت مهمي است كه باعث…