مرور برچسب

ضرورت تحول نگرش در جامعه

نگرش جامعه نسبت به معلولین

برنامه ريزي براي معلولان در ابعاد گوناگون ار جمله سياستهاي سازمان بهداشت جهاني است . چنانچه يونسکو سالهاي 1980- 1990 را بعنوان دهه معلولان اعلام کرده بود . در کشور ما طبق آخرين آمار غير رسمي درحال حاضر ، 10 در صد جمعيت کشور را معلولان تشکيل…