مرور برچسب

شکار

گردآوری شکار به تولید غذا

قدیمی ترین نمونه های تحولات کشاورزی را در شرق مدیترانه (لوانت) جستجو کرد، چرا که شواهد وجودی از سایت دوره فراپارینه سنگی در حوالی 11000 سال را نشان می دهد که اولین قدم کشاورزی در آن تجربه شد. آغاز نو سنگی در ایران در حدود 10000 سال پیش آغاز…