مرور برچسب

شور آباد

داستان شور آباد اثر جمال زاده

موضوعي را كه من انتخاب كرده ام در مورد روستايي به نام شور آباد واقع در كنار كوير لوت مي‌‌باشد و وصف مردماني كه از هر گونه امكانات شهري و حتي وسايل و ملزومات اوليه زندگي بدور مي‌باشند. كساني كه زندگي خود را  به سختي مي‌گذرانند و از هر چه كه…