مرور برچسب

شماي فني يا نقشه تك خطيگ

کارآموزی برق صنعتی شرکت آریارعدجهان

دانشجویان در هر مقطعی برای تطبیق آموخته های تئوری با فعالیت عملی در اواخر دوره تحصیل خود دوره ای را با عنوان کارآموزی در یکی از ادارات یا سازمانهای مرتبط با رشته خود سپری می کنند . این دوره برای رشته برقصنعتی  ، 240 ساعت بوده و به صورت درسی…