مرور برچسب

شبیه سازی

شبیه سازی حرکات انسان

هدف از كاربرد دست و پاي مصنوعي چاره جوئي اشكالات حركتي است ، در اثر نقص عضو يا قطع دست و پاي طبيعي در شخص بوجود مي آيد ، ساده ترين صورت اين وسيله دست و پاي چوبين بدون مفصل و چنگك است . كاملترين صورت آن دست و پايي است كه تا حد امكان تا در به…

شبیه سازی تجزیه و تحلیل آزمون با روش همسانی درونی داده های تصادفی

موضوع تحقیق شبیه سازی تجزیه و تحلیل آزمون با روش همسانی روی داده های تصادفی مجموعه ba است. شبیه سازی  معنا و تعاریف بسیاری دارد مطلب شبیه سازی تجزیه و تحلیل آزمون با روش همسانی درونی داده های تصادفی   مشتمل   39    صفحه است، برای دیدن…

بهینه سازی منبع با استفاده از شبیه سازی ترکیب یافته و الگوریتم ژنتیک

اين امر كاملاً آشكار شده است كه بازده كاري پايين ،عدم آموزش، و كاهش تعداد معاملات، چالشهاي بحراني هستند كه صنعت ساختمان( ساخت) با آن روبرو خواهد شد. بهره دهي يا قدرت توليد در رابطه با مطالعه ها، براي مثال،دلالت بر زمان بيكاري (بيهودة)…