مرور برچسب

سکته مغز

الزایمر

نظر می رسد که بیماری آلزایمر در اثر فاسد شدن سلولهای منطقه هیپوکامپ که معمولا مقدار زیادی استیل کولین تولید می کنند به  وجود می آیند . سلولهای مغزی یا نورونهایی که آسیب دیده اند . این تحقیق دانشجویی الزایمر مشتمل بر15صفحه است، برای دیدن…