مرور برچسب

سيستم هاي خودكار

پروتکل مدیریت

هدف هر ميزبان در استفاده از IGMP، شناساندن خود به عنوان عضوي از يك گروه با آدرس multicast مشخص، به ميزبان هاي ديگر LAN و همة مسيرياب هاي LAN مي باشد. مطلب پروتكل مديريت مشتمل 61 صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به…