مرور برچسب

سازهای بادی

مقاله سازهای ارکستر(سازهای موسیقی)

موسیقی سراپا شور و انگیزش است. با واژه و کلام قابل وصف نیست، پس هنر ناب است و هنر را یا باید دید یا باید شنید. اما در این بین واسطه ای که موسیقی، هنر اول را با گوش انسان پیوند می دهد، آلات و ادوات مولد صوت است. مطلب مقاله سازهای…