مرور برچسب

ساخت سیستم های بزرگ

ارائه مدل فرایندی برای ساخت سیستمهای بزرگ

امروزه، يکي از مسائل مطرح در مهندسي نرم افزار، ساخت سيستم هاي بزرگ مانند سيستم هاي رزرواسيون بليط و سرويسهاي هوايي مي باشد. به طور کلي ساخت هر سيستم شامل مراحلي است که اين مراحل و نحوه قرارگيري آنها در کنار يکديگر، وابسته به خصوصيات آن…