مرور برچسب

روش جديد هدف‌يابي ساختاري بر اساس تحليل مسيري

کاربرد مبدل های حرارتی در صنایع

با توجه به اينكه طراحي‌هاي غير بهينه شبكه‌هاي مبدل‌هاي حرارتي پروژه هايي هستند كه سالها پيش طراحي شده اند باعث گرديده اند كه، غالباً از سطح حرارتي بيشتري نسبت به مقدار لازم استفاده كنند و يا مصرف انرژي را بيشتر از حد داشته باشند چنين…