مرور برچسب

روابط عمومی

نگرش اقتصادی به روابط عمومی

روابط عمومي تمنيات و آرزوهايي دارد تا خود را به صورت حرفه‌اي درآورد. فرهنگ روابط عمومي ابزاري است كه مي‌تواند به انجام اين وضعيت كمك كند؛ ولي طبيعت دوره تحصيلات و منظور از مواد درسي، موضوعات مورد مشابهي است كه در اين باره اغلب بين…

مدیریت‌ و برنامه‌ ریزی‌ در روابط‌ عمومی‌

روابط‌ عمومي‌ يكي‌ از مهمترين و اساسي‌ترين‌ بخشهاي‌ هر سازمان‌ است‌. واحدي‌ كه‌ پل‌ ارتباطي‌ ميان‌ مدير با كاركنان‌ سازمان‌ مربوطه‌ با مراجعين‌ و بالعكس‌ مي‌باشد. مطلب مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ در روابط‌ عمومي‌ مشتمل 32 صفحه است، برای دیدن…

نقش روابط عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی

روابط عمومی پل ارتباطی بین دانشگاه و مردم به فعالیت می پردازد. در این گزارش کارآموزی سعی شده است به نقش روابط عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی که از جمله اهدافش برقراری ارتباط با ارباب رجوع، ارگانها، سازمانها، ادارات و دیگر نهادهای رسمی و…

نقش روابط عمومی در گسترش افکار عمومی

خاص‌گرايي‌هاي فرهنگي، قشري، قومي، جنسي در اغلب جوامع توسعه نيافته يا در حال توسعه از جمله جامعه ما به مثابه يك مانع اساسي در توسعه «روابط عمومي» خود نمايي مي‌كند. گويا اصراري است كه نگرش عموم مردم نسبت به مسايل يك سازمان يا وزارتخانه يا…

روابط عمومی

مطالعه تاريخ روابط عمومي در دنيا حاكي از آن است كه در هر مقطع تاريخي بر يكي از عناصر تشكيل‌دهنده جوهرة روابط عمومي تاكيد شده است. هنر روابط عمومي در واقع به دوران پيشين از تاريخ روابط عمومي بر مي‌گردد كه از 5000 سال پيش از ميلاد مسيح تا…

تبلیغات در روابط عمومی

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر9صفحه است این تحقیق دانشجویی به صورت کامل در زیر قابل مشاهده می باشد. تبلیغات در روابط عمومی مقدمه. 2 تبليغات چيست؟. 2 روابط عمومي چيست؟. 4 تبليغ در روابط عمومي، رويكردي اطلاع‌رساني.. 6 نتيجه…