مرور برچسب

رابطه‌ي صميمانه با نوجوانان

اندازه گیری جامعه و نمونه کل دانش آموزان دبیرستان شهید رجایی در شیفت صبح

نوجوانان دلي پاك و روحي پرشور دارند آنان در حساس‌ترين و بحراني‌ترين دوران زندگي خود به سر مي‌برند و نيازمند هدايت و حمايت و همدلي‌اند نوجوان نهال نورسيده‌اي است كه براي رشد و بالندگي به باغباني دلسوز و روشن‌بين نياز دارد تا او را از آفتها و…