مرور برچسب

دیابت بارداری

اثرات دیابت

آسيبهاي مغزي و كاهش ضريب خوشي در سنين بالا، ناشي از عوارض ديابت در دوران بارداري است. این تحقیق دانشجویی اثرات دیابت مشتمل بر36صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید. فهرست  مطالب…