مرور برچسب

ديدگاه محصول نهايي رفتار خلاق

راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره راهنمایی

مطالعات نشان داده است كه بشر اصولاً بكارگيري روشهاي خلاق را در يادگيري ترجيح مي دهد, روشهايي نظير كاوش, لمس كردن, پرسش, آزمايش, دنبال مجهول رفتن و نظريه دادن, معلمين برخلاف متعلمين اغلب طرفدار ديكته كردن دانش و اطلاعات هستند. مطلب راههاي…