مرور برچسب

جلسه بهينه مشاوره

نقش مشارکت خانه و مدرسه در ارتقای تعلیم و تربیت

مدرسه و خانه دو نهاد هستند كه در تربيت فرزندان تاثير به سزايي دارند زماني كه كودك در كنار مادر و پدر خود پرورش جسمي مي يابد توام با پرورش روحي و تاثير محيط بر او يادگيري را فرا مي گيرد. اولين ورود كودك به مدرسه گامي بزرگ است كه فرهنگ خانه…