مرور برچسب

جلسات رسمی

کارگاه مهارتهای عمومی مدیریت

جلسه یکی از مؤلفه های اصلی و مهم در کسب و کار است. اما برگزاری جلسه مستلزم صرف زمان و هزینه است. که صد البته هر دو بسیار ارزشمند هستند. مطلب کارگاه مهارتهای عمومی مدیریت مشتمل 69 صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به…