مرور برچسب

جرم ستارگان

بررسی سیر تحولات ستارگان

به‌ طور كلي‌ ستارگان‌ داراي‌ مراحل‌ مختلف‌ جنيني‌، كودكي‌ و جواني‌ و پيري‌ هستند.پس‌ از اكتشاف‌ برابري‌ جرم‌ و انرژي‌ توسط‌ انيشتن‌ دانشمندان‌ تشخيص‌ دادند، كه‌ كليه‌ستارگان‌ بايد تغيير و تحول‌ يابند. هر ستاره‌ هنگامي‌ كه‌ نور، انرژي‌ پخش‌…