مرور برچسب

تورک کنورتور های چند عضوی

آشنایی با قطعات خودرو و اجزای هیدرولیک آن

در این بخش به نحوه عملکرد جعبه دنده های مختلف از جمله جعبه دنده های معمولی -  اتوماتیک و CVT (Continius Variable Transmission) و مزایا و معایب آنها و مقایسه آنها با یکدیگر می پردازیم. با بررسی منحنی مشخصه موتور (شکل1-1 ) می توان به نتایج…