مرور برچسب

توجه والدين به بازيهاي مورد علاقة كودكان

اهمیت و تاثیر بازی بر کودکان و اهداف آن

    اگر انسان بالغي تمام روزهاي خود را به بيكاري و تلف كردن وقت بگذراند ، از خود سوال مي كنيم كه او ديگر چه جور آدمي است ؟ حتي اگر آن شخص ثروت سرشاري داشته باشد و كار نكند ، ما باز هم متعجب شده ، شك مي كنيم كه او احتمالاً مشكلي دارد .…